Free a Girl

Nog steeds worden er dagelijks jonge meisjes in de prostitutie gebracht, waar zij gedwongen worden om seksuele handelingen te verrichten. De meisjes worden verhandeld om een inkomen voor het gezin te kunnen vergaren. Het is van essentieel belang dat er voor deze meisjes hulp komt, stichting Free a Girl zet zich in om deze jonge meisjes te bevrijden uit de handen van hun pooiers.
Daarnaast biedt Free a Girl onder andere opvang, traumaverwerking, medische zorg en onderwijs voor de slachtoffers uit de gedwongen prostitutie. De stichting heeft projecten lopen in verschillende landen waaronder, Braziliƫ, India, Nepal en Thailand. Velen verachten niet dat Free a Girl ook projecten in Nederland heeft lopen, hoe kan het dat er in een land zoals Nederland meisjes gedwongen in de prostitutie terecht komen?

Precies om deze reden vindt Free a Girl het van belang dat er een bijdrage geleverd wordt aan mensenhandel en prostitutie in eigen land. Naast eigen acties werkt stichting Free a Girl ook samen met lokale organisaties, op deze manier kunnen zij wereldwijd hulp bieden aan de slachtoffers.

De stichting steunt verscheidene organisaties die niet alleen opvang en medische hulpverlening bieden maar ook organisaties die juridische hulpverlening bieden aan slachtoffers. Om iedereen bewust te maken van de huidige problematiek rondom mensenhandel wordt er met behulp van campagnes en via de media alles aan gedaan om de aandacht op dit probleem te vestigen.